Skvělý adrenalinový zážitek!
TandemSkakani.cz & ProfiTandem.cz
 

Sdílejte nás na Facebooku

Sdílejte nás na Facebooku

Kde skáčeme?

Při firemních akcích lze seskoky provádět na většině českých letišť. Pokud máte 20 a více zaměstnanců, nemusíte objednávat autobus, ale my za vámi přiletíme!!!
Jinak nás nejčastěji najdete na letištích:
Jihlava, Znojmo, Tábor, Kunovice u Uherského Hradiště

Letiště


Popis cesty na letiště najdete v sekci FAQ - Kde nás najdete

Stav vaší objednávky

Variabilní symbol objednávky:

Křestní jméno objednatele:

1. kolo Českého poháru ve skupinové akrobacii 4 členných družstev

Jihlava 29-30.5.2010

Propozice závodů

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá Aeroklub Vysočina.cz Agere spol s.r.o. 1.kolo Českého poháru, které je součástí Evropské parašutistické ligy v disciplíně Skupinová akrobacie RW-4

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

1.kolo Českého poháru RW-4 se bude konat ve dnech 29. – 30.5. 2009 na letišti Henčov u Jihlavy.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je určit vítěze 1.kola Českého poháru v disciplíně skupinová akrobacie 4-členných družstev pro rok 2010, zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků ve světovém měřítku

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu. V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva.

Soutěžní družstva provedou celkem 6 soutěžních kol.

Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 3 (tři).

Seskoky se budou provádět z letounu L-410 Turbolet z výšky 4000 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška.

Hodnocení bude probíhat z dodaných videozáznamů na DVD podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení budou provádět delegovaní rozhodčí.

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y).

Vypsané kategorie pro ročník 2009

AAA plný dive pool – 5-6 bodů na kolo
A 16 tvarů a 8 bloků (2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21.), 3 - 4 bodové seskoky
Rookies losování provedeno pouze z 16 tvarů, 3 body na kolo

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Registrace závodníků (týmů) bude probíhat do pátku 30.dubna 2010. Uzávěrka přihlášek proběhne v sobotu 29.5.2010 v 8,00 hodin.

Zveřejnění soutěžních sestav proběhne v pátek 28.5.2010 po 19 hodině.

V pátek 28.5.2010 do 19 hodin a v sobotu 29.5.2010 od 8 do 8:30 hodin bude probíhat registrace jednotlivých závodníků v manifestu – týká se pouze těch, kteří v roce 2010 v Jihlavě ještě neskákali. Zúčastnit se může závodník (min.kategorie B), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP, ZP, postroje a pojištění padáku.

Startovné činí 2 500 Kč za družstvo (platí se při registraci).

Požadavky na ubytování zasílejte mailem na honza@profitandem.cz nebo volejte 603839752, popřípadě 602594181. Pro ubytování na letišti je k dispozici ubytovna (150 Kč osoba/noc) a hotel …….. (1200 Kč dvojlůžkový pokoj). Ubytování ve vlastních stanech či karavanu je možné. Ubytování se hradí při registraci.

Parkování vozidel v areálu letiště v průběhu soutěže je možné parkování.

Stravování se nezajišťuje. K dispozici je na letišti restaurace.

Cena seskoků - Seskoky členů týmu za 520 Kč, kameraman za 260 Kč. Seskoky se platí po soutěži.

Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI který byl porušen spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

PROGRAM

Pátek 28.5.2010
14,00 – 19,00 hodtréninkové seskoky z L-410Jihlava Henčov - zájemci
10,00 – 19,00 hodregistrace soutěžících manifest
19,00 uzávěrka přihlášek
Sobota 29.5.2010
08,00 letiště uzávěrka přihlášek
09,00 – 19,00 hodletiště soutěžní seskoky
20,30 letiště nástup a vyhlášení výsledků
od 21,00 hangár večírek
Neděle 30.5.2010
09,00 – 14,00 hodletiště náhradní termín

Pro hladší průběh registrace zašlete přihlášku družstva předem na adresu honza@profitandem.cz